Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

P O L S K I E   T O W A R Z Y S T W O   F I Z Y C Z N E,  O D D Z I A Ł  S Z C Z E C I Ń S K I 
obrazek    obrazek    obrazek    obrazek    obrazek    obrazek    obrazek    obrazek    obrazek 


Kolejna edycja Międzyszkolnego Turnieju FizycznegoW najbliższą sobotę, 11/03/2023 r., odbędzie się LXV Międzyszkolny Turniej Fizyczny - edycja 2022/2023, pod patronatem Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zgłoszenia maksymalnie 3 uczestników z danej szkoły można było dokonać najpóźniej do dnia 03/03/2023. Turniej rozpocznie się o godz. 10:00 w budynku WNŚiP US, przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie i będzie przebiegał w dwóch etapach polegających na rozwiązaniu testu i zadań rachunkowych. Szczegółowe informacje o MTF w Szczecinie dostępne są pod adresem turniej.fizyka.szc.pl/www/.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.


dr Aneta Mika decyzją Zarządu Głównego PTF z dnia 26.03.2022 roku została włączona w skład Zarządu Głównego PTFSzanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, 

Uprzejmie informuję, iż dr Aneta Mika decyzją Zarządu Głównego PTF z dnia 26.03.2022 roku została włączona w skład Zarządu Głównego PTF.Decyzja ZG była wynikiem procedury uzupełniającej skład ZG związanej ze zmianą statusu Honorowego Prezesa PTF (p. prof. Leszka Sirko) sankcjonowaną nowym statutem PTF, który został wybrany do ZG niezależnie w zeszłorocznych wyborach. Dr Aneta Mika zajmowała na liście kandydatów do ZG najwyższe miejsce, które wówczas nie zapewniało wyboru do władz. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoliło na włączenie do Zarządu kolejnej osoby z listy.Naszej Koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz środowiska fizyków!Wszystkim członkom Zarządu Oddziału Szczecińskiego dziekuję także za pełne poparcie kandydatury do ZG, co okazało się w końcowym efekcie skuteczne.

NAGRODA ZA NAJLEPSZY PLAKAT DYDAKTYCZNY DLA DR ANETY MIKANa 46 Nadzwyczajnym Zjeździe Fizyków Polskich dr Aneta Mika otrzymała nagrodę kapituły za najlepszy plakat dydaktyczny pt. "Biomechanika codzienna - jak używanie smartfona szkodzi ciału." Gratulujemy !

obrazek


WEBINARIUM DR ANETY MIKADnia 17.01.2022 roku dr Aneta Mika wygłosiła webinarium pt. "Jak sobie radzić z nauczaniem fizyki w szkole?" dla Oddziału Katowickiego PTF.
obrazek


Więcej na stronie:
https://www.ptf.us.edu.pl/wordpress/?p=1178

NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGOW 2021 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało nagrody i wyróżnienia - Aktualizacja w formacie pdf
NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

 

W 2021 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznało nagrody i wyróżnienia następującym osobom

 

 

Medal Mariana Smoluchowskiego: prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula za wybitny wkład do elektrodynamiki kwantowej i rozwoju fizyki w Polsce Nagroda Naukowa PTF im. Wojcie[1]cha Rubinowicza: prof. dr hab. Antoni Szczurek za zaproponowanie oraz przeprowadzenie pionierskich badań dotyczących reakcji wywoła[1]nych fotonami, a w szczególności badań zdarzeń foton-foton przy bardzo wysokich energiach Wyróżnienie PTF dla autora prac naukowych: prof. dr hab. Piotr Magierski za cykl prac dotyczących dynamiki reakcji jądrowych, fizyki kwantowych gazów atomowych, fizyki gwiazd neutronowych oraz metod opisu kwantowych układów wielu ciał.

Nagroda PTF imienia Zygmunta Florentyna Wróblewskiego dla autora rozprawy doktorskiej: dr Tomasz Raducha za rozprawę Statistical physics of coevolving networks przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Kutnera.

Wyróżnienie PTF dla autora rozprawy doktorskiej: dr inż. Mateusz Szatkowski za rozprawę Fine Structures of Light Generation with Spatial Light Modulators napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Masajdy.

Nagroda PTF im. Arkadiusza Piekary dla autora pracy magisterskiej: mgr Michał Lipka za pracę magisterską Generation of polarization entanglement in wavevector-multiplexed atomic quantum memory przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Wasilewskiego, prof. UW Wyróżnienie PTF dla autora pracy magisterskiej: mgr Marcin Kalinowski za pracę magisterską Exotic Phenomena in Cold Rydberg Atoms: Strongly Interacting Photons and Nonequilibrium Kondo Cloud napisaną pod kierunkiem dr. Michała Tomzy Indywidualna Nagroda PTF za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta: dr Izabela Skwira-Chalot za długoletnią, różnorodną działalność popularno-naukową.

Równorzędna, zespołowa nagroda PTF za popularyzację fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta: prof. dr hab. Adam Maj z zespołem (dr hab. Jerzy Grębosz i p. Józef Skrzek), za spektakl multimedialny i film Na styku dwóch nieskończoności.

Nagroda PTF dla autora artykułu popularnonaukowego: p. Konstanty Korzewski, student Wydziału Fizyki

UW za artykuły „Pitagorejczycy i matematyczne początki muzyki” (Delta 05/2020) i „Jak dobrze nastroić klawesyn” (Delta 08/2020).

W 2021 roku Kapituła Nagród PTF dla Nauczycieli przyznała wyjątkowo dwie równorzędne nagrody i dwa Medale im. Grzegorza Białkowskiego Nagroda PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego: prof. Marek Golka za wybitne osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi i wychowanie kilku pokoleń fizyków.

Nagroda PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i Medal im. Grzegorza Białkowskiego: dr Elżbieta Zawistowska za wieloletnie kształtowanie zainteresowania fizyką oraz spektakularne sukcesy w pracy z uczniami zdolnymi.

Nagroda PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli: mgr Barbara Szymańska-Markowska za odkrywanie uczniowskich talentów i rozbudzanie zainteresowań fizyką i astronomią.

Nagroda PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli: mgr inż. Ewelina Agnieszka Kędzierska za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fizyką oraz znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Wyróżnienia PTF dla nauczycieli: mgr Jolanta Konstańczuk (Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej) za rozbudzanie zainteresowania fizyką wśród uczniów oraz aktywne działania na rzecz środowiska lokalnego mgr Marta Młyńczyk za bardzo aktywną i zróżnicowaną pracę w zakresie nauczania i popularyzacji fizyki.

Nagrody Specjalne za organizację 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie w 2020 roku.

Ryszard Kutner za ofiarną pracę przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz prowadzenie finansów 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich.

Jan Grabski za ofiarną pracę przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz prowadzenie finansów 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich.

Aneta Drabińska za wszechstronne zaangażowanie w organizację 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

Katarzyna Grabowska za ofiarną pracę przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz wszechstronne zaangażowanie w organizację 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich.

Maria Dobkowska za wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, a w szczególności Bazaru dydaktycznego i Sesji „Sto lat dydaktyki fizyki w Polsce”.

Pozostali członkowie Komitetu Organizacyjnego 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich otrzymali dyplomy uznania

Jerzy Garbarczyk za wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, a w szczególności sesji historycznej Zjazdu.

Jan Mostowski za wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich a w szczególności sesji „100 plakatów na stulecie”.

Tadeusz Stacewicz za ofiarną pracę na rzecz 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, a w szczególności sesji „100 plakatów na stulecie”.

Przemysław Duda za wielkie zaangażowanie i bezpośrednie wsparcie organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, w szczególności na terenie Wydziału Fizyki PW.

Michał Makowski bezpośrednie wsparcie organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, w szczególności na terenie Wydziału Fizyki PW, w szczególności instalacji holograficznej.

Katarzyna Chałasińska-Macukow za cenne rady i wielkie zaangażowanie na rzecz organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich.

Maciej Kolwas za cenne rady i wsparcie merytoryczne organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich.

Piotr Rączka za cenne rady i wsparcie merytoryczne organizacji 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich.

Tomasz Pietrzak za wielkie poświęcenie i nieocenione wsparcie informatyczne 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich.

Krzysztof Petelczyc za wielkie poświęcenie i wszechstronne zaangażowanie w organizację 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich, w szczególności oprawę medialną, przygotowanie transmisji on-line, oprawy graficznej plakatów, promocji w mediach społecznościowych oraz wielu innych działań związanych ze Zjazdem

 

 

Zarząd Główny PTF serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

 

AKTUALNOŚCIobrazekList otwarty Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sytuacji związanej z nauczaniem fizyki w polskich szkołach.


W zakładce Dokumenty Oddziału znajduje się list Zebrania Delegatów PTF do MEiN w sprawie sytuacji związanej z nauczaniem fizyki w polskich szkołach.Zebranie Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTF w dniu 22 grudnia 2021


W związku z rezygnacją Tadeusza Molendy z funkcji przewodniczącego i sekretarza KOOF, Zebranie było głównie poświęcone wyborom na te funkcje. W tajnym głosowaniu wybrano Adama Balcerzaka na funkcję przewodniczącego i Mateusza Poczwę na funkcję sekretarza KOOF. Sprawozdanie z Zebrania znajduje się w zakładce Dokumentach Oddziału
Wybory Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTF


9.02.2021
 W dniu 28 stycznia 2021, podczas zebrania on-line członków Oddział Szczecińskiego PTF, wybrano drogą głosowania tajnego nowy Zarząd Oddziału na lata 2021-2022. Przewodniczącym Oddziału wybrano ponownie M. Dąbrowskiego, sekretarzem. J. Typka, skarbnikiem T. Moledę. Członkami Zarządu Oddziału zostali: A. Balcerzak, K. Czerski, S. Kaczmarek, K. Marosek, A. Mika i N. Targosz-Ślęczka. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: T. Denkiewicz, Z. Nowak i S. Prajsnar. Protokół wyborów znajduje się w zakładce Dokumenty Oddziału.
____________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 2019-2020


9.02.2021
W zakładce Dokumenty Oddziału umieszczono sprawozdanie z działalności Oddziału w latach 2019-2020.

__________________________________________________________________________________________________

Forum dyskusyjne organizowane przez Fundację Eureka


31.10.2020
W dniach 9-10 listopada 2020 odbędzie się forum dyskusyjne online "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu", organizowane przez Fundację Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha. Główny wykład "Promieniowanie jonizujące a syndrom radiofobii" wygłosi prof. Andrzej Strupczewski (9 listopada 2020, godz. 12.30-14.00). W dniu 10 listopada odbędą się warsztaty dyskusyjne z udziałem ekspertów i młodzieży (godz. 9.00-16.00).
Więcej informacji - kliknij tutaj.
______________________________________________________________________________________________________


Wybory przedstawiciela Oddziału Szczecińskiego PTF do Rady PTF i do nagrody „Medal 100-lecia PTF”


25.09.2020


W dniach 8-14 września 2020 odbyło się korespondencyjne głosowanie członów Zarządu Oddziału w sprawie wyboru przedstawiciela Oddziału Szczecińskiego PTF do Rady PTF oraz wyboru kandydata do nagrody  „Medal 100-lecia PTF”. Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PTF prof. Mariusz Dąbrowski zgłosił  kandydaturę prof. Sławomira Kaczmarka na przedstawiciela Oddziału Szczecińskiego PTF do Rady PTF i dr Tadeusza Molędę na kandydata do nagrody  „Medal 100-lecia PTF”. W głosowaniu e-mailowym  wzięło udział ośmiu członków Zarządu Oddziału. Wyniki głosowania: 1) za kandydaturą prof. Sławomira Kaczmarka - osiem głosów na TAK, 2) za kandydaturą dr Tadeusza Molendy  - osiem głosów na TAK.  W rezultacie tego głosowania prof. Sławomir Kaczmarek został przedstawicielem Oddziału Szczecińskiego PTF do Rady PTF, natomiast dr Tadeusz Molenda został nominowany przez Oddział Szczeciński PTF do nagrody „Medal 100-lecia PTF”.


Wykład online "Anatomia wielkich awarii jądrowych"


Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny wykład z serii „Zapytaj fizyka”. Wykład zatytułowany:  „Anatomia wielkich awarii jądrowowych" w czwartek 1 lipca o godz. 18:00 (w formie ONLINE!) wygłosi prof. Renata Kierepko. Niniejszy wykład m.in. nawiązuje do okrągłych rocznic awarii w Fukushimie (10 lat temu, w marcu 2011 roku) oraz w Czarnobylu (35 lat temu, w kwietniu 1986 roku). Ogłoszenie o wykładzie można znaleźć tu:
          https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/wyklady/renata-kierepko/
Tu jest wydarzenie fb:
          https://www.facebook.com/events/241920790669270
Na powyższych stronach, jakiś czas przed wykładem, pojawi się odnośnik do internetowej relacji (zapytajfizyka.fuw.edu.pl/online).
Uroczyste otwarcie stałej wystawy w Kamieniu Pomorskim


W dniu 2 lipca 2021 roku odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Ewaldowi von Kleistowi – odkrywcy tzw. butelki Kleista będącej prototypem kondensatora elektrycznego. Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza część znajduje się w Dworze von Kleista przy pl. Katedralnym 4, gdzie w dniu 11 października 2013 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Fizycznego o/Szczecin została umieszczona pamiątkowa tablica oznaczająca ważne dla fizyki odkrycie, jakie miało miejsce 11 października 1745 roku. W dworze odwzorowano wnętrze w jakim mógł mieszkać i pracować Ewald von Kleist a także zgromadzono kilka interaktywnych eksponatów poświęconych prądowi elektrycznemu. Druga część znajduje się w sąsiadującym z dworem Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (MHZK), gdzie zgromadzono większość eksponatów interaktywnych (np. całą serię butelek Kleista, generator van de Graaffa) oraz opracowań multimedialnych poświęconych ogólnie odkryciom związanym z prądem elektrycznym (m.in. B. Franklina, H. Oersteda, R. Maxwella). Konsultantem merytorycznym wystawy był prof. Stanisław Mrówczyński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie.


W uroczystościach prowadzonych przez dyrektora MHZK Grzegorza Kurkę wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, które przyczyniły się do powstania wystawy w tym arcybiskup szczecińsko-kamieński prof. Andrzej Dzięga (dwór von Kleista został udostępniony muzeum przez kurię, która jest właścicielem), burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło, reprezentant Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, poseł na sejm RP Jarosław Rzepa oraz wiele innych osób.


W wydarzeniu wziął także udział przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PTF prof. Mariusz P. Dąbrowski, który w krótkim przemówieniu podkreślił inicjującą rolę PTF z 2013 roku oraz późniejsze wsparcie dla powodzenia całego przedsięwzięcia, a także znaczenie odkrycia dla bardzo obecnie aktualnego problemu magazynowania energii - szczególnie ze źródeł odnawialnych.